HET ECHTPAAR BIERMANS-LAPOTRE

Jean-Hubert Biermans werd op 31 december 1864 in Herkenbosch, Nederlands Limburg, geboren in een gezin van bescheiden stand. In 1877 begon hij te werken op de spoorwegterreinen van de ingenieur en ondernemer Florent Lapôtre. Enkele jaren later begeerde Biermans de dochter van de "baas", Berthe Lapôtre, geboren op 10 maart 1866 in Agimont (provincie Namen), maar haar vader wees hem af omdat hij zijn dochter niet wilde uithuwelijken aan een ondergeschikte.

Biermans was van 1889 tot 1898 in dienst van de Congo Railway Company. Maar hij zal uiteindelijk werken voor generaal Thys, de secretaris en vertrouwensman van Leopold II, die hem in 1900 naar Canada stuurt om een van zijn bedrijven te controleren. In 1903 richtte Biermans de Belgo Pulp and Paper Cy op in Shawinigan, die pulp en krantenpapier produceerde en floreerde rond de eeuwwisseling.

Intussen, in 1904, was Berthe weduwe geworden met een zoon, Florent (geboren 26 maart 1897), wiens gezondheidstoestand precair was. Hubert Biermans wachtte vastberaden zijn tijd af... Hij correspondeerde twee goede jaren met de dochter van zijn vroegere baas alvorens uiteindelijk met haar te trouwen, in 1907, in Middelkerke (bij Oostende). Het echtpaar Biermans-Lapôtre werd Canadees staatsburger en doneerde aan onderwijsinstellingen zoals het Stanislas College in Montreal en de universiteiten van Montreal, McGill en Laval. In de herfst van 1926, toen Biermans strikt genomen geen "industrieel" meer was, keerde het echtpaar terug naar Europa. Biermans investeerde zijn activa in een dozijn banken en investeerde, kocht, verkocht... 

Het echtpaar leidt een leven van actieve pensionering, zeer comfortabel, tussen hun Franse, Canadese en Monegaskische woonplaatsen. Het is echter vooral in Frankrijk dat het paar zich vestigt. Wanneer zij schenken aan een vereniging waarvan zij de waarden delen, verlangen zij niets anders terug dan hun beider namen op gedenkplaten te zien staan. Biermans zal dan giften doen aan tal van Belgische verenigingen waardoor hij op 24 juli door Koning Leopold III kan worden gedecoreerd in het kader van de Internationale Tentoonstelling van "Kunsten en Technieken in het Moderne Leven". Exposition Internationale des « Arts et Techniques dans la Vie moderne ». 

Geschiedenis van de Stichting

In deze wens om zijn fortuin te "herverdelen" is Biermans het meest genereus geweest voor Frankrijk, door de Stichting Biermans-Lapôtre te laten oprichten op de site van de Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP). Ook hier gaat het om een schenking van 15.000.000 goudfranken van het echtpaar, die nodig was voor de bouw en de inrichting van het paviljoen.

Waarom was het project van de Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) zo aantrekkelijk voor de Biermans? Een van de belangrijkste initiatiefnemers, André Honnorat, wilde bijdragen tot de positionering van Frankrijk als intellectuele hoofdstad van de wereld. Als minister van Openbare Instructie verdedigde hij het idee om 20 hectare grond braak te leggen binnen de versterkte omheining van 1841, die op dat moment werd afgebroken. Zij zouden ter beschikking van de universiteit van Parijs zijn gesteld voor de bouw van studentenhuizen. 

In het prille begin van de jaren twintig was Biermans op zoek naar grond om een residentie te bouwen voor "een zestigtal Belgische en Nederlandse ingenieurs". Honnorat overtuigt Biermans om groter te denken. Oorspronkelijk hadden de Biermans graag gezien dat de Stichting de onmiddellijke buur zou zijn van "hun Canadese vrienden", maar op 20 juni 1924 had de Architectencommissie van de Stad beslist om het Belgisch paviljoen te vestigen "op de hoek van de Jourdanlaan en de steeg die leidt naar de ingang aan de Rue Gazan".

De Stichting werd ingehuldigd op 04 november 1927. Wegens de aard van haar financiering was zij een "niet-verbonden huis", d.w.z. een stichting met een eigen raad van bestuur, die vrij was om te handelen in overeenstemming met de op de campus van de Stad geldende voorschriften.

Sinds het overlijden van Biermans in 1953 is de Belgische ambassadeur voorzitter van de Stichting Biermans-Lapôtre.

Onze openingsuren

De stichting is 24u/24u, 7 dagen per week open. De administratie is geopend van 9.00 tot 17.00 uur, van maandag tot en met vrijdag.

Neem contact op met ons

communication@fbl-paris.org
(+33)(0)1 40 78 74 26

Bezoek ons

9A boulevard Jourdan 
Paris, 75014
Frankrijk

nl_BE