De Stichting Biermans-Lapôtre, Huis van de Belgische en Luxemburgse studenten in de Cité Internationale Universitaire de Paris, ontvangt sinds 1926 ieder jaar meer dan 500 studenten, vorsers en professoren uit alle hoeken van de wereld. 

Sinds de oprichting hebben dus zowat 25.000 studenten een kamer in de Stichting betrokken. Er vinden ook academische, wetenschappelijke of culturele activiteiten plaats die o.a. door Belgische, Franse of Luxemburgse universiteiten voor of door hun eigen studenten worden georganiseerd.

De Stichting is het resultaat van een schenking van het echtpaar Jean-Hubert Biermans - Berthe Lapôtre en geniet van een voorbeeldige samenwerking tussen België, Luxemburg en Frankrijk. Ze wordt financieel ondersteund door de Belgische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en het Luxemburgse Ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en wil graag de ontmoetingsplaats en het uitstalraam zijn voor het Belgische en Luxemburgse hoger onderwijs in Parijs.

Ten slotte biedt de Stichting ook studiebeurzen aan voor een maximum periode van één tot drie maanden aan studenten met een artistiek of wetenschappelijk project.

Verder kan ik u meedelen dat de Stichting Biermans-Lapôtre sinds 2010-2011 voor de nieuwe studenten een systeem van vermindering van de maandelijkse vergoeding heeft opgezet. De vermindering van € 100,00 per maand wordt toegestaan op basis van het inkomen.

En tot slot, het beheer van de Stichting is in handen van een Raad van Bestuur onder het voorzitterschap van Z.E. de Ambassadeur van België in Frankrijk en met Belgische, Luxemburgse en Franse vertegenwoordigers. Voor de dagelijkse leiding zorgen een directeur, een adjunct-directeur en een vijfkoppig team die in dienst staan van dit huis.

Inschrijven bij de FBL

Cette institution est un lieu d’études et de rencontre au service de la mobilité internationale. La maison a ainsi accueilli des étudiants et des chercheurs de plus de 23 nationalités différentes.


Onze logements

Totalement rénovée en 2000 par les Gouvernements belges et luxembourgeois, la Fondation Biermans-Lapôtre dispose d’une infrastructure remarquable : 205 chambres, 22 studios, des salles d’informatique, de lecture, de fitness, une bibliothèque, une galerie pour les expositions, une salle de cinéma et une salle de spectacle d’une capacité de 400 places. Depuis début avril, le 7e étage a été inauguré avec 4 nouvelles chambres et 4 studios.

Onze openingsuren

De stichting is 24u/24u, 7 dagen per week open. De administratie is geopend van 9.00 tot 17.00 uur, van maandag tot en met vrijdag.

Neem contact op met ons

communication@fbl-paris.org
(+33)(0)1 40 78 74 26

nl_BE