Kort verblijf

Wie graag in de Stichting wil verblijven voor een duur van minder dan 94 dagen in het kader van een universitaire activiteit, wetenschappelijk onderzoek, een seminarie, een conferentie, een taal- of andere stage, moet zich inschrijven via de webstek van de C.I.U.P :  moins de 93 jours, doivent impérativement s’inscrire  sur le site de la CIUP : 

Na onderzoek van het dossier, krijgt de kandidaat een e-mail ter bevestiging vanwege de Stichting en moet dan de volgende stukken bezorgen:

  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs of paspoort
  • Het document met bevestiging van de precieze data
  • Het huisreglement van de Stichting
  • Een medisch attest (voor een verblijf langer dan één maand)
  • De reden van het verblijf (met attest dat het verblijf in Parijs verrechtvaardigt zoals de uitnodiging voor een seminarie, een bewijs van stage of van deelname aan taalcursus enz.)


Tarieven en reglement kunnen hieronder worden gedownload.


" Mooie plek, en wat een welkom! "

Onze openingsuren

De stichting is 24u/24u, 7 dagen per week open. De administratie is geopend van 9.00 tot 17.00 uur, van maandag tot en met vrijdag.

Neem contact op met ons

communication@fbl-paris.org
(+33)(0)1 40 78 74 26

nl_BE